Metasundhed.

I klinikken arbejder jeg ud fra et metasundheds-perspektiv. Det vil sige, at jeg tror på der er en forbindelse mellem al ubalance, og de symptomer det enkelte menneske udviser.

Hvordan kan jeg konkret hjælpe dig?

Gennem min indsigt i hvordan krop og psyke arbejder sammen, kan jeg ved hjælp af enkelte spørgsmål og hjælp fra dig finde frem til, hvor der er ubalance og hvad der er allermest brug for, at du arbejder med i terapien. Sammen kan vi udarbejde en terapiplan – hvor der lægges vægt på, hvordan du bedst muligt varetage din egenomsorg, så du kan slippe det, som skaber ubalance i din krop, psyke og i dit liv.

Metasundhed:

Er en integrativ, biologisk og holistisk sundhedsmodel. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens.

Metasundhed er et analyseværktøj, som kan hjælpe med til at finde frem til årsagen bag ethvert symptom/skavank.

Hvis du udsættes for et konfliktchok, kaldes også for et UDIN, noget som er Uventet-Dramatisk-Isolerende-Nul strategi, efterlader det nogle ”traumer” i hjernen, kroppen og sindet. Og det er de ”traumer”, som viser sig på forskellig vis gennem symptomer/sygdom. Alt afhængig af hvor ”traumet”/chokket har sat sig i din krop, så vil det afspejles gennem de symptomer og sygdomme, du udvikler.

Og med den viden bliver det lettere at finde frem til, hvad det er for et område, der skal arbejdes med, når traumet/chokket skal forløses f.eks. ved hjælp af  TFT(tankefeltterapi).

Enhver sygdom forløber i 2 faser, henholdsvis den kolde fase eller stressfasen og den varme fase, som også kaldes helbredelsesfasen.

  1. Normaltilstand – kroppen skifter ubesværet mellem at være aktiv og genererende.
  2. Konfliktchok – i metasundhed kaldes denne oplevelse en UDIN (=Uventet, Dramatisk, Isolerende, Nul strategi).
  3. Konfliktaktiv fase – stressfase – kolde fase
  4. Konfliktløsning
  5. Helbredelse – varm fase
  6. Helbredelses – top
  7. Helbredelse – varm/tisse fase
  8. Normaltilstand, med ny bevisthed/sundhed

Sygdom er et resultat af UDIN’er (konfliktchok). Og meget ofte er vi allerede i helbredelsesfasen og konflikten er løst, når vi får tydelige symptomer på sygdom. Dette skyldes, at langt de fleste sygdomme først giver symptomer i den varme fase/helbredelsesfasen. I stressfasen er vi simpelthen ikke bevidst om sygdom, da vi ikke bemærker det, der er ingen tydelige symptomer.

I en terapiplan indgår følgende elementer:

Terapi for heling – af psyke, tanker, følelser:

Terapi for kroppen – kemisk, fysisk:

Terapi for det spirituelle – for sjælen – hvordan er jeg tro mod mig selv?:

Terapi for omgivelserne – praktiske løsninger – fysisk miljø og socialt miljø: